20201102173732

Agencja rządowa

Ścisłe zarządzanie jest bardzo potrzebne dla agencji rządowych.Aby zapobiec niektórym awanturnikom, przy wejściach i wyjściach rządowych zainstalowano również bramki obrotowe.Wymagania stawiane bramom wykorzystywanym przez agencje rządowe są podobne do tych, jakie stawiają budynki biurowe, głównie bramy skrzydłowe średniej i wysokiej klasy oraz szlabany klapowe.Ale według różnych miejsc, brane będą również pod uwagę bramki obrotowe o pełnej wysokości.Takie jak Caterpillar India Headquarters, China Railway Group, China Construction Group itp. Odciski palców, przeciąganie kart, rozpoznawanie twarzy i rozpoznawanie tęczówki to najpopularniejsze sposoby wejścia do kanałów.Wraz z szaleńczym rozwojem nowego koronawirusa coraz więcej funkcji pomiaru temperatury i wykrywania masek w rozpoznawaniu twarzy zaczęło stopniowo zastępować zwykłe rozpoznawanie twarzy.Funkcja raportowania dużych zbiorów danych staje się coraz bardziej terminowa i dokładna, co odegrało ogromną rolę w promowaniu dokładnego, terminowego i skutecznego zapobiegania i kontroli epidemii.